Loading...

Maatwerksoftware

Maatwerksoftware ontwikkelen: wat kost dat eigenlijk?

U overweegt maatwerksoftware te laten ontwikkelen voor uw organisatie. Bijvoorbeeld om knelpunten in uw levering aan te pakken of uw concurrenten voorbij te streven in gebruiksgemak. Maar hoe weet u wanneer de nieuwe software de investering waard is?

Elk ontwikkeltraject is uniek

Eigenlijk vertel ik u daar niks nieuws mee. Als u begint aan een ontwikkeltraject voor een nieuw maatwerksoftwareproduct, bestaat het product nog niet. Dus u zult altijd tegen problemen aanlopen waar u nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Ook al heeft u een goed doortimmerde business case, dan nog weet u niet precies wat het product zal opleveren, want u hebt er nog nooit mee kunnen werken.

Wij merken dat elk software-ontwikkeltraject nou eenmaal onbekende factoren bevat die het heel moeilijk maken om aan het begin van het traject een nauwkeurige planning te maken. Al te precieze afspraken met een klant maken over hoeveel iets mag kosten en wat de klant daarvoor krijgt, voordat er ook maar een regel code is geschreven, is voor beide partijen dan ook ondoenlijk. Eerst moet er wederzijds vertrouwen zijn en een gezamenlijk ontwikkelde visie.

Onbekende factoren in kaart brengen

Tijdens de projectintake worden onbekende factoren in kaart gebracht. Samen met u brengen we die onbekende factoren in kaart en op basis daarvan richten we het ontwikkeltraject iteratief in, waarbij we ons richten op het bouwen van een MVP (minimum viable product). Nadat u het MVP in productie heeft genomen, ontdekt u door gebruikersfeedback welke features u belangrijk genoeg vindt om later toe te voegen aan de applicatie.

We kennen samen met u scores toe aan een aantal vaak voorkomende onbekende factoren. Zo bekijken we in hoeverre wij u en uw business snappen, en andersom, in hoeverre u onze aanpak en visie begrijpt. We bespreken ook hoe zeker en helder het doel is van het nieuwe softwareproduct en welke technische of organisatorische valkuilen nu al zijn te herkennen.

Kennis van uw business is cruciaal in het succes van het traject.

Onbekende factoren als eerste aanpakken

Dat doen we zo:

Het resultaat: tegen minimale investering de juiste oplossing ontwikkelen

Pas als we deze onbekende factoren hebben overwonnen, gaan we aan de slag. Op deze manier ontwikkelen we gaandeweg samen met u een realistische visie op scope, planning en budget van het traject.

Snel een nieuwe app?

Intensief samenwerken voor en tijdens de bouw maakt snel opleveren mogelijk. Na +/- zes weken kunt u aan de slag met uw app, die we voor u ook kunnen hosten en onderhouden vanaf dag ????n.

Meer weten? Bel 085 0410 103 of stuur een bericht naar ons toe.